Politika zasebnosti

Kazalo:
 1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki
 2. Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov
 3. Katere osebne podatke zbiramo
 4. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 5. Nameni obdelave osebnih podatkov
 6. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem
 7. Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja
 8. Zagotavljanje varnosti
 9. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov
 10. Kaj so piškotki in zakaj so potrebni
 11. Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki 
 12. Postopek uveljavljanja pravic
 13. Veljavnost politike zasebnosti

 

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je:

Jasno in glasno, založba, d.o.o.
Ulica bratov Učakar 128,
1000 Ljubljana, Slovenija
t: + 386 (0)51 884 148 (ob delovnikih med 16. in 18. uro)
E-pošta: [email protected]

 

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

V založbi Jasno in glasno že vse od začetka spoštujemo vašo zasebnost in varujemo vaše podatke. Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev na naši spletni strani na prvem mestu.

Poslujemo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), od dneva objave teh pravil pa tudi skladno z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Katere osebne podatke zbiramo

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov.

Če ste uporabnik ali naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oziroma jih uporabljate. Ti osebni podatki so: ime in priimek, kontaktni e-poštni naslov, kontaktni telefon, naslov za izdajo računa, IP-naslov, opis naročila in arhiv komunikacije s spletno aplikacijo.

Kadar obiskovalci pustite komentarje, se hranijo samo podatki, ki so prikazani v polju komentarja, ter IP-številka obiskovalca. V ozadju se shrani tudi vaš elektronski naslov, ki pa ni javno objavljen ob komentarju. 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar z nami komunicirate preko družbenih omrežij;
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete (npr. za prilagojeno obveščanje preko e-novic, ki temelji na oblikovanju profilov).

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša vprašanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje oz. dostava e-novic;
 • za statistične analize o uporabi naših spletnih strani;

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

Če boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja, bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

 • Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste naročniki na naše e-novice.
 • Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
 • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
 • Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.
 • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni in partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven Založbe Jasno in glasno ter pogodbenega partnerja Društva Ognjič) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil;
 • ponudnik spletne analitike;
 • ponudnik spletnih rešitev;
 • ponudnik računovodskih storitev.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

 

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku ter vam omogoči prijazno in enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne strani. Brskanje po naši spletni strani je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo: 

Seznam piškotkov je vezan na aplikacijo Kajabi, ki jo uporabljamo za prikaz spletnih delavnic. Seznam piškotkov, ki jih uporablja za svoje delovanje Kajabi, je na voljo tukaj: https://kajabi.com/policies/cookie-notice.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki 

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

1. Pravica do dostopa do podatkov

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in če se, imate pravico dostopa do njih in do naslednjih informacij:

 • nameni obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

2. Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami oziroma, ob upoštevanju namenov obdelave, dopolnimo nepopolne osebne podatke vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

3. Pravica do izbrisa (»Pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

4. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • kadar je obdelava nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • kadar vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi,
 • kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Imate tudi pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

6. Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate. Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

 

Veljavnost politike zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletnem portalu Delavnice.zazdravje.net in je veljaven od 20. 10. 2018.